SAMARTH THYROCLINIC

We treat thyroid illness to bring thyroid wellness..

header photo

Contact us

Dr. Prathamesh Vijay Joshi & Dr. Mukta Prathamesh Joshi

Address

Samarth thyroclinic, 

113, Advait, Tilak Nagar, 

opp Kandharkar Hospital, 

Aurangabad- 431005, 

Maharashtra, India.

Phone Number

+91 8275180361

email - drprathamesh@thyroclinic.co.in

           drmukta@thyroclinic.co.in

           drprathamj@gmail.com